شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت کیمیا معادن سپاهان

طراحی ، ساخت و مونتاژ تابلوهای توزیع و خازن