شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت گلشن رسالت

طراحی ، ساخت و مونتاژ تابلو توزیع