شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

سکسیونر گازی B-LS

مشخصات کلی

سکسیونر گازی B-LS جهت برآورده کردن نیازهای رو به رشد متقاضیان و افزایش اطمینان در صنعت توزیع برق طراحی و ساخته شده است در این سکسیونرها از گاز SF6 به عنوان عایق و خنک کننده با قابلیت خفه کنندگی قوس در جهت اطمینان کامل در قطع و وصل همچنین جریان عبوری استفاده می شود.

سکسیونرهای هوایی با عایق گاز SF6

B-LS یک کلید مناسب برای تمامی عملیات سوئیچینگ شبکه های توزیع با سطح ولتاژ ۳۶-۲۴ کیلوولت می باشد.عملکرد ایمن در یک شبکه توزیع مستلزم نقاط مختلف سوئیچینگ است تا حداکثر تداوم سرویس در حالت خطای شبکه را فراهم سازد.