شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

استخر ورزنه

طراحی و ساخت تابلوهای توزیع و خازن