شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت فکور مغناطیس

ساخت 12 عدد تابلو پریز و ساخت تابلو توزیع جوشی