شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت فولاد اصفهان

ساخت تابلو های 
فن کوره ، هیدرولیک رافینگ ، پمپ استخر ، کوپلاژ ،اورهال ، تابلو هیدرولیک کوره