0 آپدیت جدید از تلگرام دریافت شد.
سردخانه نخل آفتاب | شرکت تسلا برق نقش جهان

شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

سردخانه نخل آفتاب

ساخت تابلو 

طراحی و اجرای کابل کشی و سیم کشی شرکت