شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

خط رنگ الکترواستاتیک

ساخت تابلو های برق به لحاظ مباحث مکانیکال از حساسیت خاصی برخور دارند ، از جمله این حساسیت ها رنگ آمیزی تابلو ها است که در این شرکت به صورت پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک با ضخامت حداقل 80 میکرون صورت می گیرد برای حصول اطمینان از چسبندگی رنگ و مقاومت آن در برابر مشخصات جوی محل نصب پروسه ذیل صورت می گیرد:

 • شستشو : ورق های روغنی با ضخامت های 1 الی 2 میلی متر ابتدا در حوضچه های شستشو با مواد پاک کننده ، شستشوی اولیه صورت می گیرد .

 • روغن گیری : پس از مرحله اول در حوضچه های روغن گیری غوطه ور و روغن گیری می گردند که عاری از هر گونه مواد نا منطبق با چسبندگی رنگ شوند.

 • در مرحله سوم ورق ها در حوضچه ای با مواد مخصوص فسفاته شده و پس از خشک کردن برای رنگ آمیزی آماده می شوند.

 • ورق ها پس از شستشوی کامل به صورت پوشش رنگ الکترو استاتیک رنگ آمیزی شده و در کوره به مدت مشخص پخته می گردند.

مزایای رنگ پودری چیست ؟

درساختار رنگ پودری از رزینهای جامد که خاصیت القاء یا همان باردار شدن را دارد استفاده می شود به اضافه پیگمنتها و مواد افزودنی که تمام این مواد طی فرایند تولید بعد از میکس شدن اکسترود شده و آسیاب میشود ، محصول نهایی نیز به صورت پودر میکرونیزه به ضخامت 50 تا 100 میکرون است . درروش رنگ آمیزی رنگهای پودری ابتدا پودر میکرونیزه را داخل گان پاشش ریخته و این پودر تحت ولتاژ بالا باردار شده (بارمثبت) و بعد از عبور از لوله گان به وسیله فشار باد پاشیده می شود و قطعه که دارای بار منفی (اتصال ارت) می باشد پودر دارای بار مثبت را به خود جذب می کند ، پودر به صورت یکنواخت کل سطح قطعه با هر ابعاد و زاویه ای را می پوشاند و هیچ اثر رنگ نشدگی بر روی قطعه باقی نمی گذارد ، بعد از عمل پاشش رنگ در کوره تحت دمای 200 درجه سانتی گراد به مدت 13 دقیقه پخته می شود.

از جمله مزایا رنگ پودری

 • چسبندگی فوق العاده

 • جمع شوندگی کم به هنگام پخت

 • مقاومت شیمیایی و خورندگی خوب

 • حداقل مقدار انتشار موار فرار رزین های جایگزین در پوشش های پودریساختمان و ساختار

یک خط رنگ پودری الکترواستاتیک شامل قسمت های زیر می باشد :

 • سیستم شستشو

 • غوطه وری یا پاششی خشک کن

 •  باکسی یا تونلی کابین پاشش

 • دستی یا اتوماتیک دستگاه پاشش رنگ

 • دستی یا اتوماتیک سیستم بازیافت

 • سیتترلاملا یا سایکلون کوره پخت رنگ  

 • باکسی یا تونلی انواع سیستم انتقال

 •  کانوایر