شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

سلول کوبیکل سنتی

تماس : 09133084015 مهندس امینی