شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

مجموعه گردشگری شاهین شهر

طراحی ،ساخت و نصب تابلو توزیع و خازن