شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت روهینا

طراحی، ساخت و مونتاژ تابلو توزیع

طراحی و ساخت پست کمپکت

تامین و راه اندازی کوبیکل 

تهیه و راه اندازی ترانس