شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت اصفهان بدر

طراحی ،ساخت و راه اندازی تابلو توزیع 

IMAG0124