شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت کیمیای وحدت

                                                طراحی و ساخت تابلو سافت استار 

IMAG0121