شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

ساختار دژنگتور B-VL

مشخصات کلی

ساختار دژنگتور B-VL به صورت سه پل مجزا می باشد که بر روی یک پایه فلزی مستحکم نصب شده است و مکانیزم در کنار آن قرار دارد. این دژنگتور با پیکربندی هندسی مناسب، نصب آسان در داخل سلول و کاهش ابعاد را فراهم ساخته است. بوشینگ ها از جنس رزین اپوکسی مرغوب ساخته شده است و بخش های مربوطه آن به شرح ذیل می باشد:

– کنتاکتهای ثابت بالایی

– قطع کننده خلاء

– اتصال قابل انعطاف (فلکسیبل) به هادی خروجی پایینی

– میله های عایق برای قطع و وصل کنتاکت های متحرک در قطع کننده خلاء