شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت نور شرق

طراحی،ساخت ، مونتاژو نصب کوبیکل سنتی