0 آپدیت جدید از تلگرام دریافت شد.
شرکت کالبر | شرکت تسلا برق نقش جهان

شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت کالبر

طراخی و ساخت تابلو plc،کنتوری