شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

فروش فوری

فرآورده های لبنی سحرناز

ساخت تابلو توزیع و کنترلی