شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت نسوز آذر

طراحی و ساخت و مونتاژ و نصب کوبیکل