0 آپدیت جدید از تلگرام دریافت شد.
شرکت فکور مغناطیس | شرکت تسلا برق نقش جهان

شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت فکور مغناطیس

ساخت 12 عدد تابلو پریز و ساخت تابلو توزیع جوشی