0 آپدیت جدید از تلگرام دریافت شد.
شرکت نورکار الکتریک | شرکت تسلا برق نقش جهان

شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت نورکار الکتریک

طراحی، ساخت تابلو توزیع و خازن