0 آپدیت جدید از تلگرام دریافت شد.
شرکت گلکار سپاهان | شرکت تسلا برق نقش جهان

شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت گلکار سپاهان

طراحی و ساخت تابلو توزیع و شهر و ژنراتور