شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

مجموعه ورزشی توکابان

طراحی و ساخت تابلو روشنایی