شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

تابلو گلخانه

طراحی و ساخت تابلو شهرو ژنراتور و فرمان