شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شرکت اخگر مس

تابلو شهر و ژنراتور 

اخگر مس تابلو شهر و ژنراتور