شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

ترانس 50KVA

مدل : ایران ترانسفو 

سال ساخت : 1387 

مدل : نیرو ترانسفو

سال ساخت : 1391

قیمت : تماس 09133084015 امینی