شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

تابلو خازن و توزیع معاذی

ساخت تابلو توزیع و خازن آقای معاذی