شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

شهرداری منطقه 13

ساخت تابلوهای روشنایی ، بارانی منطقه 13