شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

فروش فوری

تست عایقی تجهیزات فشار متوسط

راه اندازی آزمایشگاه تست عایقی تجهیزات فشار متوسط و ضعیف 

دستور العمل بهره برداری از مجموعه آزمایشگاهی فشار قوی (3.6 MB, 323 downloads)