شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

ترموول چیست

4

ترموول برای محافظت از حسگر دما در برابر شرایط سخت و خشن فرایند و ایجاد امکانخارج کردن حسگر از محل خود بدون نیاز به توقف فرایند به کار می رود . اگر چه در نگاه اول ترموول وسیله ای ساده به نظر می رسد اما انتخاب مناسب آن نیازمند تعیین پارامتر های متعددی است . پارامترهایی که هر کدام از آنها با توجه ویژه ای انتخاب شوند تا اهداف حداقل تاثیر نا مطلوب در دقت اندازه گیری ، حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری و در نتیجه کاهش و حذف مخاطرات ناشی از آسیب به ترموول محقق شود .

به بیان دیگر ترموول وسیله ای است که به عنوان حایل بین سیال فرایند و حسگر دما عمل می کند به این ترتیب که در خط فرایندی نصب شده و در تماس با سیال داخل لوله قرار میگیرد . سپس حسگر دما درون ترموول قرار گرقته و به صورت پیچی بسته و در جای خود محکم می شود . اتصال ترموول به خط به لوله به یکی از سه روش فلنجی ، پیچی یا جوشی انجام میشود . اما اتصال حسگر دما به ترمول همیشه به صورت پیچی است .

سایز ترموول :

فاصله ی بین نوک ترمولل تا محل اتصال ترموول به خط فرایندی را طول فرورفتگی ترموول می گویند که با حرف U نشان داده می شود . فاصله ی بین نوک ترموول تا محل اتصال حسگر دما را هم طول ترموول می گویند که با حرف A نشان داده میشود که به آن طول الحاقی میگویند و با حرف T نشان داده میشود . بنابراین طول ترموول A مساوی طول فرورفتگی U به علاوه طول الحاقی T به علاوه ی طول قسمتی از ترموول که برای اتصال به خط لوله به کار میرود ، خواهد بود .